Jdi na obsah Jdi na menu
 


013 - 2020 - text - PI - SKÁLY - na Křižatkách

Třináctý kříž - Obec Skály - oprava kříže na Křižatkách

 

Umístění :    Kříž se nachází mimo obec Skály na návrší, kde se říká na Křižatkách. Označení představuje místo kde se kříží několik cest a brázdili tu prastaré povozy zlaté stezky převážející důležité komodity obyvatelstva. Cesta vede do nedalekých Chvaletic, bohužel se daleko nedostanete je rozoraná, cesta k lesní kapličce sv. Víta, kudy vedla zlatá stezka, cesta úvozová dávno již nevyužívaná - zarostlá k nepoznání. Cesta přes les do Boru na Zelendárky a zpět do Skal. 

 

Stav před opravou :  Pohled je žalostný, kamenné části jsou černě zašlé, žulová pata kříže je rozlomená, střední žulová dlouhá část kříže vlivem rozlomení paty spadla na zem je  v celku není přelomena. Kříž byl litinový, nedochoval se. Ve středním dílu je v kapse dochován zalomený litinový dřík kříže. Ke střednímu dílu je z části přidělaná zadní železná vzpěra, je celá pokroucená a ulomená v koncích. Torzo Ježíše Krista našel před lety u křížku Marcel Sobolík. Okolí je silně zavezené zeminou a kamenem a bordelem. Není tu poznat, že by tu byla někdy významná křižovatka i tím, že cesty jsou rozorané skoro až ke kříži. Z pamětí jen zmíním, že zde u kříže byla na konci války nalezena mrtvá dívka.                                                        

 

Rok postavení :  1764 - 1768

 

První oprava :  ?

 

Konstrukce kříže :  Kříž je sestaven ze čtyř dílů, z žulové dlažby kolem kříže. Žulové paty kříže, která je stažena železným stahovacím třmenem, v ní je zabetonován žulový střední díl a v horní části je vetknutý zacementovaný vykovaný kříž, Kříž je zpevněn zadní železnou vzpěrou. Barvy černo - stříbrno.

 

Oprava začala :  25.července 2013

 

Oprava skončila :  25.červenec 2020

 

Kříž posvěcen :  -

 

Vytěžení materiálu :  plechový sud od asfaltu,nábojnici z malorážky, zbytky litinového kříže, 

                                     kameny, litinová původní cedule.

         Stav před opravou                                                         Stav po dokončení

01d.jpg24.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup práce :

 1. Prohlídka okolí a hledání dochovaných dílů-  (v roce 2013 )
 2. Vyřezání okolí od náletových dřevin a kopřiv ( práce v roce 2014 )
 3. Postupné okopání spodního žulového dílu kříže (práce v roce 2014 )
 4. Vytěžení země a postupné rovnání terénu kolem kříže a okolí ( práce v roce 2014 )
 5. Pro tuto opravu byl původně  vykován kříž v prosinci 2013 z ráfu loukoťového kola žebřiňáku, který jsem koupil v kovošrotě ve  Strakonicích za 180 Kč ( 18 kg), o hřeb v kole jsem se ještě v kovošrotě nešťastně pořezal, byla to nejtěžší práce co jsme tehdy dělali - kovali, ráf byl skoro nejetý 2cm silný, koval se celý den a tak jako u kříže na Polánce, byl uprostřed 2x naseknutý do prostoru promáčknutý, skrz štěrbinu prostrčené zakované ráhno. Celé se to prohřáté v ohni slisovalo, poté provrtalo M14 a dvěma nýty M14 snýtovalo. Druhý konec ráhna byl opět naseknut a vykován do tvaru kotvy - symbolu věčné naděje. Kříž byl později využit na kříž na ,,Pilátě"
 6. Spasování obou rozlomených dochovaných dílů k sobě na sucho
 7. Tlakově a chemicky byly žulové díly očištěny - s velkou bázní pod dráty vysokého napětí 22 KV ( práce v roce 2014 )
 8. Vykování nového kříže ze slabšího ráfu loukoťového kola, ráf jsem dostal od paní Marešové z Budičovic, když jsem jí tam opravoval elektriku na statku, kříž je velký 100x60 cm, ráhna jsou rozkována do ztracena do symbolického tvaru rybí plotve ICHTYS. Krátké ráhno se uprostřed ve výhni rozehřálo a prohnulo, přes něj je přeložena dlouhá lícující stojna kříže, která je jedním  M18 mm vykovaným nýtem pronýtována.
 9. Odvoz části žulové paty, aby nebyla zcizena do doby než se pustím do opravy kříže
 10. Návrat k dokončení opravy až po šesti letech v roce 2020 z nedostatku času 
 11. Ruční očista spodního dílu saponátem, vodou a rejžákem ( Všechny práce pokračují dále v roce 2020 )
 12. Vyměření nového stahovacího třmenu, který bude muset být dostatečně široký.
 13. Vykování stahovacího třmenu z ráfu jiného kola ( slabší materiál ), navaření šroubů M10, provrtání otvorů do protikusu třmenu M12, výroba 2ks čtvercových matic M10
 14. Natření třmenu a matic bez oplachovým odrezovačem a černou kovářskou barvou Alkyton
 15. Přivezení části rozlomeného spodního soklu a slepení cementovým flexi lepidlem C2Tes a vymazání vnitřní čtvercové dutiny, stažení stahovacím třmenem, zakrytí igelitem, aby do toho nenapršelo
 16. Ze železného plechu 4mm jsem vyrobil ozdobné 3ks květin, okvětní lístky byly nasekány plochým sekáčem, květiny natřeny bez oplachovým odrezovačem, poté natřeny stříbrně 2x Hammeritem
 17. Vyvrtání 5 ks otvorů M8 pro korpus Krista, ozdoby květin a litinovou tabulku, kterou jsem objevil při kopání u kříže do kříže, navaření šroubu na nýt středu pro budoucí litinovou svatozář
 18. Natření kříže bez oplachovým odrezovačem
 19. Nátěr kříže černou barvou Hostagrund 2v1 - celkem 2x
 20. Odvoz korpusu Krista, svatozáře a tabulky na pískování 
 21. Před postavením dlouhé části kříže, jsem po odkopání okolí kříže rozebral žulové plotny a pod ně naházel vytěženou zem a usadil plotny zpět, abych vizuálně kříž vyzdvihnul nad terén.
 22. S kamarády a pomocí traktoru s vidlicí jsme nasadili do předem připraveného betonu, který byl nalitý ve slepené stažené žulové patě kříže střední 2m žulový díl kříže, provedla se aretace, aby to nevypadlo, pod stykem žul jsem to ještě podmazal flexi lepidlem, zakrylo se igelitem, aby do toho nenapršelo.
 23. Ve výhni srovnání původní zadní vzpěry, vyvrtání další pomocné díry M12 do vzpěry v horní části.
 24. Natření vzpěry bez oplachovým odrezovačem a nátěr černou barvou Hostagrund 2v1  - 2x
 25. Usazení kříže do kapsy žulového dílu na sucho a vyměření děr pro pomocný šroub M10 zadní vzpěry
 26. Vyvrtání otvoru M12 a zalepení nerezové závitové tyče M10 v délce 10cm do žuly.
 27. Zacementování kříže do kapsy žulového dílu a aretace latěma proti pohybu
 28. Montáž zadní vzpěry ke kříži šroubem M8 se čtvercovou matkou M8 a čtvercovou matkou M10 k žule kříže.
 29. Přivezený opískovaný korpus Krista, svatozář a cedlule, natřeny bez oplachovým odrezovačem
 30. Korpus Krista, svatozář natřen 2x stříbrně Hammeritem a cedule černě 2x Hostagrundem 2v1
 31.  
 32. Cedule stříbrně ozdobena 2x Hammeritem a napsán nápis stříbrně - Bože žehnej tomuto kraji. Na vykovanou černě natřenou tabulku nápis stříbrně INRI.
 33. Vyrobil jsem další kované šrouby se čtvercatými maticemi pro přišroubování ozdob 
 34. Montáž ozdob květin, tabulek INRI, nápisu Bože žehnej... a korpusu Krista, kde před tím musel být vyměněn šroub M8, jelikož byl krátký, vše utaženo čtvercatými maticemi na kosou, aby voda z nich ihned odtekla.
 35. Dlouhé šrouby jsem zakrátil a zatřel barvou včetně odřenin.
 36. Posekal jsem kolem trávu

Oprava finálně dokončena 25.července 2020

 

 
 FotoalbumStatistiky

Online: 11
Celkem: 86308
Měsíc: 6251
Den: 113