Jdi na obsah Jdi na menu
 


048 - 2023 - text - ST - RADOMYŠL - ROJICE

Čtyřicátý osmý kříž - městys Radomyšl - osada Rojice - křižovatka směru na Sedlici - Písek - oprava torza kříže

Umístění : kříž se nachází cca 3m vlevo za stokou u hlavní silnice vedoucí z osady Rojice směrem ke křižovatce na Sedlici  

Stav před opravou : kříž je ve velmi špatném stavu, dochovala se pouze žulová část, horní žulová hlava je značně popraskaná vlivem povětrnostních vlivů, působením zatékající vody a mrazu. Z terénu je vidět zcela zarostlé žulové schody. Žulové části kříže jsou silně zanesené - černé - těžko odstranitelné. Z předního pohledu je vidět zbytkové barevné provedení ( načervenalé ) symbolů kříže a eucharistie. Při výkopu okolí kříže před chemickým čištěním, byl nalezen za schodem kříže na zadní straně u pole, několikanásobně zlomený litinový kříž se zničeným korpusem Krista, zničenou cedulkou INRI, fragmenty ráhen, zlomeného dříku, železné zadní vzpěry. Nenalezena litinová nápisová cedule.

Rok postavení : 1857

 

První oprava : ? - určitě někdo měl snahu to v minulosti opravit dle rozpadajícího se zvětralého betonu ve spárách prasklin žulové hlavy a ocelového zrezlého drátu staženého kolem hlavy, aby se v budoucnu nerozlomila

 

 

Konstrukce kříže : kříž se skládá z žulového těla zakončeného v celém kuse žulovou hlavou do, které bude nově vetknut náhradní litinový křížek s litinovým korpusem Krista, litinovou nápisovou tabulkou. Zpevnění litinového kříže bude zajišťovat původní nalezená železná vzpěra, která bude zakotvena do původního otvoru v hlavě kříže. Praskliny v žulové hlavě budou zabezpečeny nově vykovaným železným stahovacím třmenem. Pata kříže je tvořena 2ks žulovými plotnami, které jsou k sobě staženy vykovanou železnou stahovací kramlí. Dochovala se pouze jedna, druhá je nově osazena včetně slepení ulomeného rohu plotny, nalezeného pod nánosy země.  

 

Oprava začala: 15. dubna 2023

 

Oprava skončila : 1. září 2023

 

Kříž nově posvěcen :  30.9.2023 ve 13. h. strakonickým vikářem P. R.D. Janem 

                                   Doležalem

 

Vytěžený materiál :  jeden kus brzdového obložení ,, pakny " z automobilu Škoda 100, původní několika násobně zlomený litinový kříž s nedochovanou částí ráhna, litinový korpus Krista bez ruky a pláště, nekompletní ulomená cedulka INRI, původní železná podpěrná vzpěra ze statických důvodů nelze využít pří opravě

 

Původní podoba litinového kříže : dle nalezených fragmentů lze podobu přiblížit na zničeném kříži před opravou v části Bor města Protivín

Foto:

 

 

 

 

 

Stav před opravou                                                                                                                    Stav po opravě

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup prací :

 1. Obhlídka kříže, stanovení postupu opravy
 2. Terénní úpravy okolí kolem kříže
 3. Okopání a odstranění nánosů zeminy od kříže
 4. Nález pod zemí úlomku žulového schodu ( chybí stahovací železná kramle )
 5. Nález pod zemí torzo litinového kříže za křížem směrem k poli 
 6. Demontáž provizorního ocelového drátu, který jistil odpadnutí žulové hlavy kříže
 7. Rozebrání rozlomených částí žulové hlavy kříže
 8. Příprava na chemickou a tlakovou očistu kříže
 9. Chemická a tlaková očista všech žulových částí včetně schodů a rozlomených úlomků hlavy
 10. Odvoz rozlomených vyčištěných žulových dílů
 11. Praskliny v dílech vyřezány zbytky erozivního nánosu odstraněny, nesoudržné vrstvy odstraněny.
 12. Praskliny v žulových dílech zpevněny zálivkou flexilepidla C2Tes1 
 13. Broušení nesoudržného kameniva na torzu žulového kříže
 14. Nalepení první ulomené části žulové hlavy flexilepidlem C2Tes1
 15. Stažení 2ks stahovacích svěrek ke zbytku žulové hlavy
 16. Nalepení druhé části žulové hlavy, puklina je vlivem povětrnostních vlivů větší než 0,5cm - vtlačení lepidla C2Tes1 do puklin s ponecháním prostoru pro další lepení chemickou kotvou
 17. Stažení hlavy ocelovým drátem
 18. Očista spár štětcem
 19. Lepení ulomené části schodu flexilepidlem C2tes1
 20. Zakrytí igelitovým pytlem a stažení ocelovým drátem před povětrnostními vlivy
 21. Odvoz náhradního litinového kříže a příslušenství na pískování
 22. Přivezení kříže a příslušenství z pískování
 23. Nátěr kříže a příslušenství bez oplachovým odrezovačem
 24. Demontáž stažení žulové hlavy ocelovým drátem
 25. Zkušební montáž vykovaného nedodělaného železného třmenu na žulovou hlavu 
 26. Zalepení spár, prasklin chemickou kotvou a spojů 
 27. Zakrytí igelitovým pytlem a stažení ocelovým drátem před povětrnostními vlivy
 28. Nátěr kříže a příslušenství černou barvou Hostagrund 2v1- 2x
 29. Nátěr ozdob na kříži stříbrnou barvou Hammerite - 2x
 30. Výměna šroubu na korpusu Krista původní Wh 3/8 za nový M8
 31. Výroba 4ks čtvercových matic M8, natření černou barvou Hostagrund 2v1 - 2x
 32. Nátěr korpusu Krista stříbrnou barvou Hammerite - 2x
 33. Nátěr korpusu Krista zlatou barvou Kittfort - 2x
 34. Nátěr ozdob na kříži zlatou barvou Kittfort - 2x
 35. Nátěr litinového andělíčka černou barvou Hostagrund 2v1 - 2x
 36. Nátěr litinového andělíčka stříbrnou barvou Hammerite - 2x
 37. Výroba čtvercové matice M8 pro andělíčka
 38. Nátěr čtvercové matice černou barvou Hostagrund 2v1
 39. Nátěr ozdob na litinovém andělíčku zlatou barvou Hostagrund 2v1 - 2x
 40. Finální výroba stahovacího třmenu
 41. Nátěr stahovacího třmenu černou barvou Hostagrund 2v1 - 2x
 42. Výroba čtvercových matic M8 - 2ks
 43. Aku broušení chemické kotvy ( přebytku ) 
 44. Montáž stahovacího třmenu na slepenou žulovou hlavu
 45. Zakrytí igelitovým pytlem a stažení ocelovým drátem před povětrnostními vlivy
 46. Celoplošné aku broušení žulové hlavy do roviny před montáží kříže
 47. Vsazení litinového kříže do kapsy v žulové hlavě
 48. Aretace kříže pomocí železných a dřevěných podpěr proti pohybu při betonování
 49. Betonáž samotného kříže, výplň kamenivo, jelikož otvor je neúměrně veliký vzniklý povětrnostními vlivy. 
 50. Zakrytí igelitovým pytlem a stažení ocelovým drátem před povětrnostními vlivy
 51. Výroba okrasné kované květiny, která bude nově nad hlavou andělíčka v půlkruhové nice litinového kříže
 52. Nátěr květiny bez oplachovým odrezovačem
 53. Nátěr květiny černou barvou Hostagrund 2v1- 2x
 54. Nátěr květiny stříbrnou barvou Hammerite - 2x
 55. Nátěr ozdob na květině zlatou barvou Kittfort - lístky 4ks - 2x
 56. Výroba středového šroubu pro květinu M8 a čtvercové matice M8,
 57. Nátěr středového šroubu pro květinu stříbrnou barvou Hostagrund 2v1 - 2x
 58. Nátěr středového šroubu pro květinu zlatou barvou Kittfort 2v1 - 2x
 59. Nákup ploché tyče 3x1x200cm v ZZN Písek na zadní vzpěru
 60. Vykování zadní obloukové vzpěry 
 61. Nátěr cedule černou barvou Hostagrund 2v1 - 2x
 62. Napsání textu stříbrně Hammeritem na nápisovou ceduli dle bibl. textu Jan8:12 a ,, K větší cti a slávě Boží obnovili Dobrodinci 20p+p23
 63. Kontrolní měření zadní vzpěry na kříži, vyvrtání díry M8 na místě kříže
 64. Překování do správné polohy +2cm horní části
 65. Vyvrtání otvoru M11 do spodní části zadní vzpěry
 66. Kontrolní měření zadní vzpěry na kříži a žule
 67. Vyvrtání otvoru do středního žulového dílu pro vzpěru M12
 68. Broušení přebytků betonu kolem styku s křížem
 69. Zalepení původního otvoru po vzpěře flexi lepidlem C2tes 
 70. Nátěr zadní vzpěry černou barvou Hostagrund 2v1 - 2x
 71. Výroba šroubu pro zadní vzpěru - nerez závitová tyč M10 v délce 10cm
 72. Zalepení nerezové tyče M10 spolu se zadní vzpěrou ke kříži chemickou kotvou a stažení svěrkou
 73. Zalepení spár, prasklin a styku kříže se žulou chemickou kotvou
 74. Broušení přebytečné chemické kotvy ze žulových částí
 75. Montáž zadní vzpěry čtvercovou maticí M10 k žule a provizorním šroubem M8 na kříži
 76. Obnova stažení spodních žulových základen, obnova děr M14
 77. Broušení dochované stahovací spony žulové základny, odstranění rezu z žuly
 78. Výroba ochranného skla 3mm do nápisové cedule
 79. Nátěr ozdob na nápisové ceduli stříbrně Hammeritem - 2x
 80. Nátěr ozdob na nápisovou ceduli zlatě Kittfort - 2x
 81. Retuše černou barvou na nápisové ceduli
 82. Vykování stahovací skoby na stažení základových kamenů
 83. Nátěr stahovací skoby černou barvou Hostagrund 2v1 - 2x
 84. Vykování dlouhého šroubu ( kříž + vzpěra + cedule nápisová )
 85. Výroba čtvercové matice s vnitřním závitem M8
 86. Nátěr čtvercové matice černou barvou Hostagrund 2v1 - 2x
 87. Zasklení nápisové cedule ochranným sklem 3mm a černým silikonem
 88. Natření hlavy vykovaného dlouhého šroubu M8 stříbrnou barvou Hammerite
 89. Natření hlavy vykovaného dlouhého šroubu M8 zlatou barvou Kittfort
 90. Montáž korpusu Krista na kříž
 91. Montáž nápisové cedule na kříž
 92. Montáž litinového andělíčka na kříž
 93. Montáž okrasné květiny na kříž
 94. Cementování a montáž stahovací skoby
 95. Nátěr druhé původní stahovací skoby černou barvou Hostagrund 2v1 - 2x
 96. Zařezání dlouhých šroubů aku rozbruskou
 97. Zatření zakrácených šroubů černou barvou Hostagrund 2v1
 98. Zatření odřenin na kříži barvou Hostagrund 2v1
 99. Terénní úpravy kolem kříže, původně vykopaná zem rozmělněna a srovnána kolem základu kříže
 100. Osobní modlitba za ty co kříž nechali postavit a co jej postavili
 101. Instalace žehnacího věnce, výroba nástěnky s prezentací postupu opravy kříže
 102. Žehnání obnoveného kříže

 

 

 

 

 

Oprava finálně dokončena 1. září 2023

 

Stalo se po opravě  :

 
 FotoalbumStatistiky

Online: 11
Celkem: 86333
Měsíc: 6270
Den: 125