Jdi na obsah Jdi na menu
 


012 - 2020 - text - PI - BUDIČOVICE - na Pilátě, Mlejnce

 

 

Dvanáctý kříž - Obec Skály - osada Budičovice - na Pilátě - novostavba kříže

 

Umístění: Mezi osadou Budičovice a osadou Božovice se nachází zajímavé ,,zapadlé území" býval zde středověký mlýn s náhonem velkého rybníka. Říká se tu proto také na Mlejncích, nebo na střelnici, nebo na Pilátě podle majitele zdejších polností. Do dnešních dnů se nic z mlýna nedochovalo, pouze rozvalená protržená hráz. Část pozemku zakoupil v 90. letech Bohouš Handschuh a vybudoval zde soukromou střelnici se skromným přístřeším, zázemím pro stanování s lesním přístřeškem, ohništěm a indiánským totemem. Na zdejším území jsou pohřbení také tři příslušníci armád - za komunistů se mluvilo o třech Němcích zastřelených při odsunu uprchlíků v roce 1945. Podle již zemřelého svědka z odbojové skupiny Blanice II. zde jsou pohřbení tři Rusové. Ke konci války se po stodolách v Budičovicích ukrývali tři ruští vojáci. Po skončení války a osvobození zdejších obcí byli vojáci zajati svými ruskými vojáky a prohlášení za dezertéry ( protože nezemřeli po boku s bratry v boji ) - byli donuceni právě na území na Pilátě vykopat tři hroby, kde byli zavražděni a pohřbeni. Ať to bylo tak, nebo tak, rozhodl jsem se zde postavit na jejich památku a pro klid ,,jejich duší" nový kříž a požehnat tento prostor. Stojí u travnaté cesty vpravo před závorou vstupu do areálu střelnice. 

 

Stav před stavbou: Terén rovný travnatý, kolem jsou zasázeny stromu do tvaru ,,U". Spodní žulovou základnu bude tvořit žulový kámen 73x63x20cm, o hmotnosti 240 kg, který jsem koupil před 13. lety spolu se žulovými kostkami, žulový kámen ( úzký vysoký ) věnoval Bohouš Handschuh, je to z nějakého neznámého hrobu. Kámen vyměnil za starý označovač lepenkových jízdenek (80.léta 20.stol.) ze zastávky Skály s Rudou st. Nachmilerem z Protivína. Kříž byl vykován v prosinci 2013 z ráfu loukoťového kola tlouštky 2 cm (byl to nejsilnější materiál ze kterého jsme kovali kříž, koupil jsem ho v kovošrotě ve Strakonicich za cenu 10 Kč za 1 kg vážil 18 kg takže 180 Kč, hned jsem se ozbytkové hřeby pěkně pořezal až se mi to podebíralo, kříž je uprostřed proseknut 2 dvakrát - prohnut dovnitř, horní ráhno je prostrčeno skrz hlavní dlouhou stojnu, uprostřed pronýtováno 2 mi kovanými nýty, konce kříže je rozseknuto a zkováno na kovadlině do tvaru kotvy (kotvovitý tvar představuje symbol naděje).Tento kříž byl původně určen na opravu kříže „na Křižatkách“ na pomezí skalského a chvaletického území, jenže byl moc velký, těžký a nevhodný, jelikož nad křížem vede linka vysokého napětí a mohlo by dojít k přeskoku napětí na kříž. 

 

Rok postavení : 2020

 

Konstrukce kříže : Kříž se skládá ze tří dílů, spodní žulové základny 73x63x20 cm k ní je přibetonován s výztuhou závitové tyče M20 žulový úzký kámen s vysekanou kapsou, kovaný těžký kříž s litinovým korpusem Krista, kovanou cedulkou s nápisem INRI, cedulí s nápisem ,, Ke cti a slávě Boží a kované zadní vzpěry. Výsledné barvy černá - stříbrná

 

Stavba začala : 17.února 2015

 

Stavba skončila : 29.června 2020

 

Kříž požehnán : 19.září 2020

 

Vytěžený materiál : vyarmovaný koš z ocelových roxorů ( původní záměr základu kříže)

 

Stav před stavbou                                                                               Stav po dokončení

01.jpg26.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup prací :

 1. Prohlídka okolí a hledání místa kde postavím nový kříž, vybráno místo u cesty a  vstupu na střelnici v roce 2015
 2. Kříž jsem použil z uvažované opravy kříže na Křižatkách byl vykován v prosinci 2013 z ráfu loukoťového kola žebřiňáku, který jsem koupil v kovošrotě ve  Strakonicích za 180 Kč ( 18 kg), byla to nejtěžší práce co jsme kovali ráf byl skoro nejetý 2cm silný, koval se celý den a tak jako u kříže na Polánce, byl uprostřed 2x naseknutý do prostoru promáčknutý, skrz štěrbinu prostrčené vykované ráhno. Celé se to prohřáté v ohni slisovalo, poté provrtalo M14 a dvěma nýty M14 snýtovalo. Druhý konec ráhna byl opět naseknut a vykován do tvaru kotvy - symbolu věčné naděje. Tento kříž byl původně kován pro kříž na ,,Křižatkách", ale z důvodu vysokého vedení, které vede nad křížem jsem od úmyslu montáže upustil. ( práce v roce 2015 )
 3. Vykování tabulky pro INRI a pro nápis ( práce v roce 2015 )
 4. Kříž a 2ks tabulek jsem natřel bez oplachovým odrezovačem ( práce v roce 2015)
 5. Nátěr kříže a tabulek černou kovářskou barvou Alkyton ( práce v roce 2015 )
 6. Po pěti letech jsem se vrátil k dostavbě tohoto kříže, jelikož jsem se věnoval opravám interiéru kostela sv. Jiljí v Heřmani u Písku
 7. Práce od roku 2020
 8. Odvoz litinového korpusu Krista na pískování do Katovic ( korpus z kříže u ,, Šturmů)
 9. Přivezení korpusu, nátěr bez oplachovým odrezovačem
 10. Nátěr korpusu stříbrně Hammeritem - celkem 2x
 11. Žulový sokl pro kříž daroval Bohouš Handschuh ze Skal vyměnil ho s Rudou Nachmilerem z Protivína za označovač jízdenek ze zastávky Skály. V soklu byl zalomený zbytek litinového kříže. Bohouš ko po několika dnech ručně vysekal.
 12. Naložení, převoz soklu na čtyřkoláku k nám domů
 13. Úhlovou bruskou s diamantovým kotoučem zaříznutí spodní plochy do roviny.
 14. Vyvrtání na středu spodního dna soklu otvor M22 pro budoucí závitový čep M20 zpevnění stability
 15. Na stavbu jsem věnoval čtvercatý žulový kámen 75x75x30 cm, který bude tvořit základ kříže
 16. Do základu jsem na střed vyvrtal otvor M22 pro závitovou tyč a zezadu úhlovou bruskou vyřezal dataci MMXX - 2020, horní plochu jsem oklepal od starého betonu, hrany kamene jsem obrousil do šikma, aby odtékala případná voda
 17. Tlakovou vodou pomocí domácí vapky od bráchy jsem očistil žulové díly
 18. Kříž a tabulky jsem nově natřel černou barvou Hostagrund 2v1 - celkem 2x
 19. Na tabulky jsem napsal stříbrně Hammeritem nápisy -  INRI a Ke cti a slávě Boží - podle Jezuitského řádu
 20. Pomocí hubcuku a transportních koz jsem naložil na káru za auto spodní základový kámen a převezl na místo, které bylo srovnané do roviny
 21. Kámen jsem stejným způsobem jako při nakládce složil a usadil na místo, nasadil jsem čem ze závitové tyče M20, odjel jsem zpět pro další díl
 22. Naložení pomocí hubcuku a transportních koz žulový díl pro kříž na káru za auto a odvoz na místo
 23. Z káry opět složení a nasazení na dřík spodního kamene, podmazání a slepení k základu pomocí flexi lepidla C2Tes a vyrovnání klínky do roviny, začištění spár dokola
 24. Nákup železné pasoviny 4x1x200cm a kované voluty na zadní vzpěru.
 25. Převoz a zacementování kovaného kříže 1:1 do kapsy žulového dílu, aretace proti pohybu a zakrytí igelitem proti dešti.
 26. Rozměření budoucí železné vzpěry
 27. Vykování zadní vzpěry se nedařilo, podařilo se to správně ohnout až na po druhé, výroba kovaných šroubů 3ks M8 s čtvercatými matkami M8 a výroba 2 ks čtvercatých matek M10 pro zadní vzpěru.
 28. Nátěr vzpěry, voluty, šroubů a matek černou barvou Hostagrund 2v1 celkem 2x
 29. Přivezení hasičské elektrocentrály a vyvrtání 2 otvorů M12 a zalepení 2ks nerez závitových tyčí M10 pro zadní vzpěru
 30. Montáž zadní vzpěry s volutou
 31. Montáž korpusu Krista, tabulky INRI a tabulky Ke cti a .....
 32. Zaříznutí dlouhých šroubů aku rozbruskou a přetření odřených míst barvou
 33. Usazení nové kamenné lavičky ke kříži  

 

Novostavba kříže dokončena dne 29. června 2020 – na svátek mých patronů sv. Petra a Pavla 

 

Stalo se po novostavbě kříže : V sobotu 19.září 2020 na svátek sv. Januaria biskupa a druhů mučedníků byl kříž požehnán dle tradičního ritu, superiorem domu sv. Jana Nepomuckého, knězem z kněžské bratrstva sv. Petra v Římově Jakubem Václavem Zentnerem. V areálu střelnice u totemu, jsme měli připravené pohoštění, buřty, pivo, máti napekla vyhlášené kremrole a punčáky, rolády. Důchodci z Protivína se do toho s vervou pustili, že nezbylo z toho nic. 

 

 

 
 FotoalbumStatistiky

Online: 11
Celkem: 86324
Měsíc: 6264
Den: 123