Jdi na obsah Jdi na menu
 


015 - 2020 - text - PI - SKÁLY - za Hanusů

Patnáctý kříž - Obec Skály - za Hanusů - novostavba kříže

Umístění: Kříž se nachází v obci Skály za křižovatkou směrem k železničnímu přejezdu, křižovatka má další směr k domu Šturmů,k vlakové zastávce a zpět k Hanusům

 

Stav před stavbou: místo pro kříž je vybráno skoro na dohled od domu, terén je silně zarostlý a půda nerovná, musí se částečně srovnat a rekultivovat. Starý 100.letý kříž jsem vyměnil s panem Kubíkem bývalým zvoníkem ve Skalách a v Budičovicích za vyzlacení textu na hrobě jeho rodiny Kubíků v Heřmani. Kříž je bohužel pod ráhny zlomený musí se zavařit, je s kulatou tabulkou, svatozáří a korpusem Krista. Jako základu bude využit další žulový čtvercový kámen, který jsem spolu ještě s jedním ( je pod křížem na Pilátě) a  s dlažebními kostkami koupil při likvidaci staré vojenské tankové rampy v Písku. Prostřední žulový díl kvádrového tvaru 48x40x85 cm je ze zrušeného hrobu v Semicích. Dostal jsem ho od správce hřbitova v Písku výměnou za zvonění zvonem při pohřbech v Semicích. Byl sem dovezen ještě velký žulový kámen od Josefa Votavy, který již nepotřeboval, bude dělat větrolam pro strom Lípy co zde bude nově vysazena. Bude tu také postaven rozcestník s turistickými značkami.

 

Rok postavení : 2020

 

Konstrukce kříže : kříž se skládá ze tří dílů, spodní žulové základny 70x70x20 cm, na ní je postaven střední kvádrový díl se zacementovanou pamětní žulovou deskou, vysekanou kapsou ve které je zacementovaný litinový kříž s vykovanou zadní vzpěrou. Litinová kulatá cedule, litinová svatozář, u kříže  dva  stromy kaštanu a dřevěná lavička. 

Stavba začala :  2.května 2020

 

Stavba skončila : 18.září 2020

 

Kříž požehnán : 19.září 2020

 

Vytěžený materiál : nic

 

                  Před stavbou                       Po dokončení

01b.jpg05a.jpg

 

 

Postup prací :

 1. Prohlídka okolí a hledání místa kde postavím nový kříž, vybráno místo u cesty vpravo směrem k Heřmani - Benešovský Mlýn
 2. Rovnání pozemku - kátrování odpadní země - lepší odvoz na zahradu, hroudy s jemným kamením na stavbu K.
 3. Návoz drnů ze skrývky -
 4. Srovnání pozemku do maximální roviny
 5. Výroba dřevěné lavičky ze špalků obecní břízy a z borové ohoblované fošny
 6. Výroba transportních koz ze silnostěných železných trubek, tak aby se to dalo složit na různé délky
 7. Vyzvednutí kamene základu od zdi plotu, aby se k němu mohlo ze všech stran 
 8. Očista korní plochy základu od starého betonu
 9. Sražení hran do šikma základu  
 10. Odvoz zlomeného kříže na opískování do Netolic p. Borovka ( zde pískují velké, dlouhé věci )                                  
 11. Testování transportních koz pod zátěží základního kamene
 12. Naložení základního kamene na bantamový čtyřkolák a přeložení  na káru za auto
 13. Vyložení základu pomocí hubcuku s tatou na správné másto 2m od kaštanu
 14. Odvoz litinového korpusu Krista a kulaté litinové cedule na pískování do Katovic
 15. Přivezení korpusu Krista, litinové cedule z pískování ( zde pískují malé věci )
 16. Natření korpusu Krista a litinové cedule bez oplachovým odrezovačem
 17. Natření černou barvou korpus Krista a cedule 2x Hostagrund 2v1
 18. Přivezení dílů zlomeného kříže z Netolic
 19. Odvoz zlomeného kříže do Heřmaně -zavařit u pana Víta Kováře
 20. Výměna ,,zavaření"  kříže se zesílením za 4 ks žulových boků ze zrušeného hrobu, chtěl jsem z toho původně udělat patníky na stojáka kolem kříže
 21. Nákup materiálu v ZZN Písek - železná pasovina 200x1x4 cm a kované voluty na vzpěru
 22. Vykování jedné strany vzpěry a překování voluty do rovna, také na vzpěru
 23. Stěhování a převoz středního žulového dílu ze hřbitova Semice na Depozit Skály u domu ( váha kamene 500 kg), za pomoci kamarádů Jana a Šimona Kortiše, bohužel jsem si na sjezdu ze hřbitova urazil výfuk u auta
 24. Vykování šroubů M8, M10 a výroba čtvercových matic s vnitřním závitem M8 a M10
 25. Dokování zadní vzpěry na čisto
 26. Nátěr ozdob na kulaté ceduli stříbrně 2x - Hammerite
 27. Nátěr ozdob na kulaté ceduli zlatě 2x - Kittfort
 28. Napsání na ceduli ,, Ke cti a chvále Boží"
 29. Přivezení zavařeného kříže se zesílením 5mm železným plátem, jelikož kříž byl v místě zlomení velmi slabý
 30. Původní žulovou desku s nápisem jsem rozbruskou obřezal do kola a vyklepal z původního středního dílu ze hřbitova, bude nahrazena novou deskou
 31. Vyvrtání obdélníkového otvoru vrtákem M8 SDS na novou kapsu pro kříž 10x6cm a hloubku 11 cm
 32. Vysekání kapsy
 33. Vyvrtání otvoru šikmo směrem ke dnu kapsy vrtákem SDS M10
 34. Natření kříže bez oplachovým odrezovačem
 35. Půjčenou vapkou od bráchy jsem tlakovou vodou vyčistil střední kámen od silně zažraného mechu
 36. Poslání poptávky kameníkům na vyrobení nové žulové desky s vypískovaným textem
 37. Vyvrtání otvorů M12 na zadní stranu žulového středního dílu pro zadní vzpěru - dnes máme výročí 20.let svatby
 38. Přeložení středního dílu na dva dřevěné latě - příprava na převoz
 39. Do zadní vzpěry vyvrtány otvory M12, na střed litinového kříže vyvrtány otvory 2ks M10 pro vzpěru
 40. Přestěhování středního dílu se sousedem pomocí transportních koz, hubcuku, bantamového čtyřkoláku a káry za auto, naložení, přeložení, složení vedle základu na pomocné místo
 41. Na spodní základ naneseno flexi lepidlo C2Tes a pomocí transportní kozy byl střední díl usazen na základní kámen
 42. Očista spár od přebytečného lepidla
 43. Do původní niky středního dílu vyřezáno diamantovým kotoučem 100mm s úhlovou bruskou letopočet MMXX ( 2020 a signatura PXP - Petr Pavel od svatého kříže )
 44. Natření zlatou barvou 2x Kittfort vyřezané letopočet a signaturu
 45. Nátěr zadní vzpěry bez oplachovým odrezovačem
 46. Nátěr černou barvou 2x kříž a zadní vzpěry Hostagrund 2v1
 47. Ozvala se firma Garant-kámen Písek p. Zikuda, že mi požadovanou destičku 30x40x2cm vyrobí zdarma za to, že bohulibě zdarma opravuji v přírodě Boží muka, text nápisu co jsem vymyslel ( text z evangelia) nechá vypískovat za symbolických 1000 Kč ,- za to,  že se také bohulibě starám o  kostel a hřbitov v Heřmani.
 48. Odřezány staré šrouby na kříži co drželi středovou svatozář, jsou krátké a od pískování zničené
 49. Navařeních nových šroubů  M8, před svařováním zbroušení do kónusu, aby byly zapuštěny ve svatozáři, vše jsem očistil po svařování kartáčem a přetřel černou barvou.
 50. Přetření barvou Hostagrund 2v1 kulatou ceduli černě Hostagrund 2v1, nový nápis přetřen, bude nový
 51. Pročištění závitořezem 4 ks kovaných šroubů M10
 52. Nátěr ozdob stříbrně Hammerite 2x na kříži
 53. Nátěr ozdob zlatě Kittfort 2x na kříži
 54. Zacementování litinového kříže do vysekané kapsy středního dílu, prostor jsem vystředil žulovými úlomky a vylil betonem 1:1
 55. Zalepení 2ks závitových tyčí M10 chemickou kotvou pro zadní vzpěru, stažení železnou svěrkou 
 56. Natření zlatou barvou Kittfort ozdoby kulaté cedule.
 57. Večer jsem se rozhodnul, že ceduli opatřím lepším textem, se kterým na sklonku svého mladého života ( 43 let) žila v těžké nemoci má spolužačka a donátorka heřmaňského kostela Olga Pazderníková ( Soukupová )-, které také zaznělo na jejím pohřbu v kostele v Heřmani evangelium podle Jana , Jan 11,25-26. ,,Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mně,neumře navěky.... . a druhý odkaz který zazněl z úst nemocničního kaplana Rostislava Homoly na jejím pohřbu 11.7.2020 slova Tří N ( Nikdy Neztrácej Naději )
 58. Korpus Krista má krátký závit, použil jsem proto jiný korpus Krista, který mám z pozůstalosti po Antonínu Hvězdovi ze Skal, který chtěl kříže původně v okolí opravit
 59. Na nápisové cedulce vyměněn původní šroub M8 za šroub M10 nový a delší, původní má ,,unavený závit“ a vyrezlý průřez
 60. Výroba 4ks čtvercových matic s vnitřním závitem M8
 61. Korpus Krista jsem kompletně ošmirgloval a natřel bez oplachovým odrezovačem
 62. Nátěr korpusu Krista stříbrně 2x Hameritem
 63. Montáž zadní vzpěry ke kříži dvěmi kovanými šrouby  M10 s maticemi a dvěmi maticemi M10 k žulovému dílu, zakrácení šroubů na čistou délku
 64. Vyzvednutí nové žulové desky u p. Zikudy - nic za ní nechtěl, že je to od něj dar za to co dělám. Původně chtěl symbolických 1000,- Kč.
 65. Napsání  na nápisovou tabulku text stříbrně kancelářskou sponkou podle evang. Jana XI: 25,26 
 66. Tlaková a chemická očista žulové plotny co bude využito jako klekátka
 67. Usazení žulové plotny k základovému kamenu na střed osy
 68. Montáž cedule s novým textem ke kříži a čtvercatou maticí M10
 69. Oprava odřenin na kříži barvou, stříbrnou zlatou a černou
 70. 6.8. 2020 – zde proběhl rozhovor pro český rozhlas ( Radiožurnál, Vltava a České Budějovice) s redaktorem Janem Kopřivou na téma záchrany křížů na písecku
 71. Vsazení pamětní žulové desky do niky kříže na flexi lepidlo Weber, do každého růžku trošku lepidla, vymezil klínky a lepidlem zacelil do kola a stěrkou setřel do úkosu
 72. Vykopání náletové lípy od cesty, u kříže u Boru, kořeny ošetřeny štepařským voskem a zasazení provizorně u taty na zahrádce.
 73. Sběr kamene z pole a na sucho vyskládání cca 40cm vysoké oddělující zdi od hluboké zdi
 74. 6. 9. 2020 – zasazení lípy s dcerou Ájou ( jáma 50 cm až na jíl a zem, humozní země padlo 2 káry
 75. Převezení a usazení žulového kámenu za lípu a vytvoření větrolamu
 76. Výroba rozcestníku ze železné trubky + nátěr trubky
 77. Zabetonování rozcestníku do vykopané díry 2m od lípy
 78. Nátěr bílou barvou Industrol 2x 4ks turistických značek, půjdou na rozcestník
 79. Napsání černou barvou na bílé značky :( Římov – Loretánská kaple - poutní areál, Vyšší Brod - klášter, Františkovy lázně- kostel , Heřmaň - kostel sv. Jiljí, Praha Hradčany - katedrála sv. Víta Václava a Vojtěcha, Olomouc – sv. Kopeček – poutní areál bazilika, Přední Výtoň – Sv.Tomáš a Srbská Kamenice – kostel sv. Václava)
 80. Poslední sekání a úklid u kříže

                          

 

Novostavba kříže dokončena dne 18. září 2020

 

Stalo se po novostavbě kříže : V sobotu 19.září 2020 na svátek sv. Januaria biskupa a druhů mučedníků byl kříž požehnán dle tradičního ritu, superiorem domu sv. Jana Nepomuckého, knězem z kněžské bratrstva sv. Petra v Římově Jakubem Václavem Zentnerem. V areálu střelnice u totemu, jsme měli připravené pohoštění, buřty, pivo, máti napekla vyhlášené kremrole a punčáky, rolády. Důchodci z Protivína se do toho s vervou pustili, že nezbylo z toho nic.

 

 

 
 FotoalbumStatistiky

Online: 3
Celkem: 88456
Měsíc: 7228
Den: 260