Jdi na obsah Jdi na menu
 


047 - 2023 - text - PI - KESTŘANY - NOVÉ KESTŘANY

Čtyřicátý sedmý kříž - obec  Kestřany - obec Nové Kestřany  - oprava torza kříže 

Umístění : kříž se nachází vpravo u silnice za stokou na staré dochované křižovatce starých cest. Stojí u silnice vedoucí z Kestřan do Nových Kestřan. Říká se tu dle místních ,,U TURKA" , prý tu onehdy skonal  

Stav před opravou : kříž je ve velmi žalostném stavu, zanesen okolní zeminou, spodní žulová základna je pod vlastní vahou středního žulového dříku ,, rozlomena do všech stran". V horní části chybí žulové zakončení hlavy - je ulámané. Datace nečitelná. Původní kříž se zadní vzpěrou se nedochoval, po ohledání - okopáním jsem nalezl pouze malý litinový fragment střední výplně původního kříže.   

Rok postavení  1890

 

První oprava : -----

 

 

Konstrukce kříže : kříž je nově opraven, rozpadlá žulová základna  s vysekanou datací 1890 je slepena, nově stažena vykovaným stahovacím třmenem 3x1cm ukončeným čtvercovými maticemi M8, do ní je na původní beton vsazen střední žulový díl s vyobrazeným kalichem a srdcem Páně, do nově vysekané kapsy je zacementován náhradní litinový kříž s litinovou cedulkou INRI, litinovou svatozáří, litinovým korpusem Krista, nápisovou cedulí s ochranným sklem s nápisem z evangelia Jan 8:12, Marek 16:16. Novou zadní vykovanou obloukovou vzpěrou, do žuly přišroubovanou na nerez závit M10. Všechny nové matice jsou čtvercové M8. Nově kolem kříže jsou do betonu položeny na plocho kameny.   

 

Oprava začala:  5.duben 2023

 

Oprava skončila :  21. srpen 2023

 

Kříž posvěcen : 1890

Kříž bude nově požehnán : 9.9.2023 v 13:00h P. Maxmilián Petr Koutský CFsSS

 

Vytěžený materiál :  ------

Stav před opravou                                                                                                                    Stav po opravě

 

 

 

 

 

 

Postup prací :

 1. Obhlídka kříže, stanovení postupů opravných prací
 2. Terénní úpravy kolem kříže
 3. Odstranění zeminy kolem kříže až k základu
 4. Demontáž přilehlého žulového schodu
 5. Vnitřní očista původního betonu pod prasklými žulovými částmi kříže
 6. Chemická tlaková očista všech žulových částí kříže 
 7. Slepení rozlomených dílů žuly flexylepidlem C2Tes1
 8. Částečné vyřezání horní plošiny do rovna žuly, ponechání původního zlomeného středu, pro úpravu půlpatra pod kříž.
 9. Vykování přední části stahovacího třmenu z železné pasoviny 3x1cm
 10. Překování staré zadní vzpěry z původního kříže Skály - Na Klokočín
 11. Vyvrtání nové díry M10 na konec vzpěry
 12. Nátěr zadní vzpěry černou barvou Hostagrund 2v1
 13. Broušení žulové části horní plochy do zcela roviny
 14. Vykování stahovacího třmenu pro prasklý spodní díl
 15. Výroba stahovacího třmenu, zavaření šroubů M8 -2 ks
 16. Výroba čtvercových matic M8 - 2ks
 17. Nátěr stahovacího třmenu černou barvou Hostagrund 2v1 - 2x
 18. Vybourání darovaného kříže ze žulového základu
 19. Demontáž jednotlivých částí z kříže - svatozář, korpus Krista, nápisové cedule
 20. Broušení spojů lepených rozlomených částí spodního žulového dílu
 21. Zbroušení do roviny plochy pro budoucí kapsu kříže diamantovým brusným kotoučem
 22. Rozměření středu budoucí kapsy horního žulového dílu
 23. Vysekání a vyfrézování nové kapsy pro litinový dřík kříže, hloubka 13cm
 24. Vyčištění kapsy od prachu
 25. Zacelení prasklin, spojů žulových dílů chemickou kotvou
 26. Broušení chemické kotvy 
 27. Montáž stahovacího nově vykovaného železného třmenu
 28. Montáž nových čtvercových matic M8 - 2ks ke stahovacímu třmenu
 29. Zakrácení šroubů a zatření matic černou barvou Hostagrund 2v1 - 2x
 30. Zkouška vsazení litinového kříže ,, na sucho" - úspěšně 
 31. Kapsa pro kříž zaplněná hadrem proti zatečení vody před plánovanou betonáží
 32. Odvoz kříže s příslušenstvím na pískování
 33. Přivezení kříže a příslušenství z pískování
 34. Nátěr kříže a příslušenství bez oplachovým odrezovačem
 35. Úprava nápisové cedule ( odřezání 3ks ozdob, broušení)
 36. Nátěr kříže a příslušenství černou barvou Hostagrund 2v1 - 2x
 37. Nátěr ozdob kříže stříbrnou barvou Hammerite -2x
 38. Výměna šroubu korpusu Krista původní Wh 3/8 za nový M8
 39. Nátěr korpusu Krista stříbrnou barvou Hammerite - 2x
 40. Nátěr korpusu Krista zlatou barvou Kittfort - 2x
 41. Nátěr ozdob kříže zlatou barvou Kittfort - 2x
 42. El. obroušení litinové svatozáře
 43. Nátěr svatozáře bez oplachovým odrezovačem
 44. Nátěr svatozáře stříbrnou barvou Hammerite - 2x
 45. Nátěr svatozáře - paprsků zlatou barvou Kittfort - 2x
 46. Nátěr cedule černou barvou Hostagrund 2v1 - 2x
 47. Nátěr ozdob na ceduli stříbrnou barvou Hammerite - 2x
 48. Nátěr ozdob na ceduli zlatou barvou Kittfort - 2x
 49. Výměna šroubu na cedulce INRI - původní Wh3/8 za nový M8
 50. Nátěr cedulky INRI -  stříbrnou barvou Hammerite - 2x
 51. Nátěr písmen INRI - černou barvou Hostagrund 2v1 - 2x
 52. Nátěr ozdob na cedulce INRI - zlatou barvou Kittfort - 2x
 53. Nařezání ochranného skla pro ceduli nápisu
 54. Překování zadní vzpěry - zvětšení oblouku
 55. Měření zadní vzpěry
 56. Překování zadní vzpěry - úhel sevření - 4cm
 57. Vrtání díry M10 pro uchycení k střednímu dílu žuly, formování konce vzpěry ,, za studena"
 58. Nátěr zadní vzpěry černou barvou Hostagrund 2v1 - 2x
 59. Vyvrtání díry M12 do žuly pro vzpěru ( šroub M10)
 60. Zalepení nerez šroubu M10 v délce 10 cm pro zadní vzpěru
 61. Napsání textu na nápisovou ceduli - text z bible Jan 8:12 a Mk 16:16 stříbrně Hammeritem
 62. Výroba ochranného skla - 3mm nad nápis do nápisové cedule
 63. Zalepení skla do nápisové cedule černým silikonem
 64. Výroba 3ks čtvercových matic M8 a natření černou barvou Hostagrund 2v1 - 2x
 65. Vykování šroubu M8 pro ceduli nápisovou, natření hlavičky zlatou barvou Kittfort
 66. Návoz kamene, třídění
 67. Nákup pytlovaného betonu 2x30kg + 1x 25kg 
 68. Montáž bednění ( šaluňku ) kolem kříže 30cm z prken
 69. Betonování podkladního betonu a pokládka kamenů, spárování spár kolem kamenů
 70. Demontáž bednění po betonování
 71. Čištění, broušení nerovností betonu, hran do kosa
 72. Broušení přebytečné chemické kotvy kolem šroubu M10 a spár
 73. Terénní úpravy kolem kříže, úprava svahu
 74. Montáž cedulky INRI na kříž, matice čtvercová M8
 75. Montáž svatozáře na kříž, původní čtvercová matice
 76. Montáž korpusu Krista na kříž, matice čtvercová M8
 77. Montáž nápisové cedule a zadní vzpěry společným šroubem M8, matice čtvercová M8
 78. Montáž zadní vzpěry k žule maticí čtvercovou M10
 79. Zakrácení dlouhých šroubů M8
 80. Zatření šroubů, odřenin barvou černou, stříbrnou, zlatou
 81. Obtažení původní datace kříže černou barvou Eternal - rok 1890
 82. Výroba dubové lavice
 83. Odvoz a usazení dubové lavice
 84. Osobní modlitba za stavitele kříže
 85. Závěrečné žehnání kříže 

 

 

 

 

 

 

 

Oprava finálně dokončena 21.srpen 2023

 

Stalo se po opravě  :  Výsadba 2ks stromů - kaštanů

 
 FotoalbumStatistiky

Online: 10
Celkem: 86319
Měsíc: 6260
Den: 119